Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Men’s Stuff (továbbiakban Honlap) használatának feltételeit az alábbiak szerint:
A jelen ÁSZF személyi hatálya minden további nyilatkozat nélkül kiterjed a Honlap üzemeltetőjére, látogatóira, felhasználóira. Az érintettek ezt a Honlap látogatásával vagy használatával elismerik és az ÁSZF rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, a későbbiekben nem kereshetők vissza és nem hozzáférhetőek, magatartási kódex hatálya alá nem tartoznak. A szerződés nyelve magyar. A szolgáltatás csak Magyarországon érhető el.

I. A Honlap üzemeltetőjének adatai:

Cégnév: Drabant Fruzsina e.v.
Székhelye és levelezési címe: 1048 Budapest, Hajló utca 45.
Adószám: 66357832141
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103551-76937600-01004007
E-mail cím: info@mensstuff.hu

 

II. A Honlap általános leírása

A Szolgáltató a www.mensstuff.hu internetes címen üzemelteti a Honlapot.

A Honlap többek között a következő alapvető szolgáltatásokat nyújtja:

A Honlapon regisztrált felhasználók részére lehetőséget biztosít arra, hogy időszakos jelleggel limitált darabszámú, exkluzív meglepetés dobozt (a továbbiakban: Termék) vásároljanak, amely a Szolgáltató által összeválogatott 2-3 darab teljes kiszerelésű terméket, illetve 3-4 darab utazó-, kis kiszerelésű terméket tartalmaz. Ezen kívül tartalmazhat még termékmintákat, kuponokat, kedvezményeket, brossúrákat, nyomtatott terméktájékoztatókat is a Termék.
A Termék tartalma minden rendelési időszakban eltérő.
A Termékben található termékek, illetve termékminták az alábbi kategóriákból kerülnek összeválogatásra: Kozmetikai, szépségápolási termékek, kiegészítők és termékminták, ajándék-termékek, változó kiszerelésben, különböző felhasználási területekre: arcápolás, testápolás, hajápolás, parfüm, kéz-, körömápolás, divatkiegészítők, életmódtermékek.
A Termékek vételára magába foglalja a szállítási és csomagolási költséget is.

A Men’s Stuff meglepetés doboz kizárólag on-line és csak házhoz szállítással rendelhető, személyes átvételre lehetőség nincs.

 

III. Regisztráció

A Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez a látogatóknak a Honlapon regisztrálnia kell. Regisztrálni a regisztrációs űrlap maradéktalan kitöltésével lehet. Megrendelést csak regisztrált felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) jogosult leadni a honlapon előre közzétett időszak alatt, illetve a limitált darabszámú dobozok készletének erejéig.

A látogató a Honlapon, a „Bejelentkezés/Regisztráció” menüpont alatt megjelenő regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud regisztrálni. A regisztrációs felületen a következő adatokat kötelező megadni:

-Név

-Jelszó

-Email cím

-Telefonszám

-Számlázási adatok

-Szállítási cím, ha az eltér a számlázási címtől

-Egyéb adatok, melyeknek megadása nem kötelező

A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben megerősítést kap a regisztráció után.

A Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@mensstuff.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a regisztráció haladéktalanul törlésre kerül. A Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, továbbá a leadott rendelésekből fakadó, Felhasználót terhelő kötelezettségek teljesítését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Felhasználó hozzáférési adatai (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. A Felhasználó adataival történő harmadik személyek általi visszaélésekért a Szolgáltató az adatkezelési szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása mellett semmilyen felelősséget nem vállal.

IV. Rendelés menete

A Men’s Stuff dobozra megrendelést leadni csak regisztrált Felhasználó jogosult a Honlapon közzétett és a megrendelés leadására nyitva álló időszakban az alábbi feltételek mellett:

A megrendelés leadásához a regisztrált Felhasználónak a Honlapon be kell jelentkeznie.

A Felhasználó a megrendelést a Rendelés menüpont alatt tudja kezdeményezni. A Szolgáltató a Honlap nyitó oldalán és egyéb on-line kommunikációs csatornákon tájékoztatja a látogatókat és a Felhasználót a megrendelés leadására nyitva álló időről (pl.: 2016. április 1-től április 7-ig) (a továbbiakban: Megrendelési időszak). Amennyiben az adott Megrendelési időszakban a Felhasználó által megrendelhető készlet elfogyott, arról a Szolgáltató a Felhasználót a Honlapon tájékoztatja. Ebben az esetben megrendelés nem adható le.
A megrendelések a Megrendelési időszak lejártát követő munkanapon kerülnek feldolgozásra és a megrendelt termékek kiszállítása ezután kezdődik meg.

Amennyiben a Felhasználó valótlan adatot ad meg, úgy a megrendelést a Szolgáltató nem tudja teljesíteni. A téves, vagy valótlan adatok miatt bekövetkezett károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A megrendelés elküldésével és az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával a Felhasználó elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot. A megrendelést a Felhasználó csak az ÁSZF és az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadása után tudja elküldeni.

A megrendelésről a Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül e-mail visszaigazolás küldésével értesíteni köteles. A visszaigazoló e-mail tartalmazza az alábbi információkat.

-a rendelés idejét, rendelés sorszámát,

-a termék árát, mely magába foglalja a szállítási költséget is, megnevezését, darabszámát,

-a szállítás módját,

-számlázási adatokat,

-a megrendelő által megadott adatokat (név, szállítási cím, telefonszám),

-egyéb megjegyzéseket.

V. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

A Megrendelőnek a rendelés során lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a saját fiókjában. Adatbeviteli hibának minősül például a rosszul megadott mennyiség, szállítási cím elírása stb.

VI. Árak

A Men’s Stuff doboz ára 5.630.- forint. Az ár tartalmazza a házhoz szállítás költségét is. Az árak magyar forintban értendők.

VII. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Honlapon keresztül kínált Termék megvásárlására vonatkozó ajánlatnak kizárólag a megrendelés Felhasználó általi elküldése minősül. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat elküldésétől számított 48 óra. Amennyiben a Felhasználó 48 órán belül nem kap visszaigazolást a Szolgáltatótól, úgy az ajánlati kötöttség megszűnik.

A Szolgáltató részéről a megrendelést megerősítő visszaigazoló e-mail elküldése az ajánlat elfogadásának minősül, mellyel szállítási szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, amely szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

VIII. Szállítási információk

A Megrendelési időszak lezárása után a Szolgáltató a Felhasználót e-mailben értesíti a szállítás várható időpontjáról. A szállítás tényleges megkezdésekor a Szolgáltató ismételt e-mail értesítést küld csomagszállító partnerén keresztül.

A Termékek kiszállítását a Trans-o-flex Hungary Kft. végzi.

A szállításra a Trans-o-flex Hungary szállítási feltételei irányadóak, melyek elérhetők az alábbi linken: http://www.tof.hu/public/tof_Hungary_ASZF.pdf

A Szállítás díját a termék ára tartalmazza. A szállítás várható időtartama a megrendelések feldolgozásától számított 4-5 munkanap.

Lehetséges fizetési módok: személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg a futárnak.
Előre utalásra nincsen lehetőség.

 

IX. Elállás joga

A Fogyasztókra vonatkozó szabályok:

Az e pontban foglaltak kizárólag azon természetes személy Felhasználókra vonatkoznak, akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül járnak el a megrendelés során (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

-a terméknek,

-több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

-több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

-ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltató részére.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF I. pontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. Az elállási nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét kell figyelembe venni. Postai úton történő feladás esetén az elküldés tényét a Felhasználó köteles igazolni.

A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését köteles haladéktalanul, e-mail útján visszaigazolni.

X. Szavatosság

  1. Kellékszavatosság

Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Megrendelő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Megrendelő már nem érvényesítheti.

A Megrendelő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az a számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha igazolja, hogy a termék hibája a Megrendelő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a hiba oka a Megrendelőnek felróható okból keletkezett, a Szolgáltató nem köteles a szavatossági igénynek helyt adni.

Ha a Megrendelő a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a Termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

  1. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő – választása szerint – a 10.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Megrendelőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Megrendelőnek kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
A Megrendelő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

XI. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Megrendelő a termékkel vagy tevékenységünkkel kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF I. pontjában foglalt elérhetőségeken jelentheti be.

A szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetőség van, a Szolgáltató azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.

A jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató helyben átadja a Megrendelő részére, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató a Megrendelő részére legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Szolgáltató minden egyéb esetben az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A Szolgáltató telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
Az írásban beérkezett panaszt a Szolgáltató 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik a Megrendelőhöz való eljuttatásáról. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást vagy e-mailben való kiküldést jelenti. A panasz elutasítása esetén az elutasítás indokáról tájékoztatjuk a Megrendelőt

XII. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

– Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

XIII. Felhasználás egyéb feltételei

  1. Felelősség

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

A Megrendelő által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Megrendelő elfogadja, hogy a Honlap használata során a magyar jogszabályok rendelkezéseit figyelembe véve köteles eljárni.
Amennyiben a Megrendelő a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltató felé. Ha a Szolgáltató a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Felek között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Megrendelő törli a regisztrációját.

2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható.

Szolgáltató fenntartja a jogát a szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.mensstuff.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, illetve a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Nyilatkozat keretei között használhatja fel.

3. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a Termék a Szolgáltató tulajdonát képezi. Amennyiben a Termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

4. Az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására a Felhasználó Honlapon történő tájékoztatása mellett. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Budapest, 2016. március 25.

A weboldal további használatával elfogadod a sütiket. További információk

A maximális felhasználói élmény elősegítése érdekében a sütiket használunk. A weboldal további használatával vagy az elfogadás gombra kattintva elfogadod ezeket.

Bezárás